heuseisasuspaticeerumcawawareapp.xyz

something also idea good, agree with you..

Category: Rock

Smuaintean An T-Seoladair

9 Replies to “ Smuaintean An T-Seoladair ”

 1. Mizil says:
  Chaidh an duine dhachaigh. “Can ris an rìgh,” thuirt a nighean, “nach eil sìon ann a tha cho luath ris an smaoineachadh. Faodaidh sibh a bhith an seo agus faodaidh ur smuaintean a dhol sa mhionaid gu taobh thall an t-saoghail. Chan eil creutair sam bith cho luath ri sin.” Bha an duine riaraichte. An ath mhadainn chaidh e don chaisteal.
 2. Dikasa says:
  Full text of "The Gaelic songster = An t-anaiche: no, Co-thional taghte do ain agus shean, a' chuid mh dhiubh nach robh riamh roimhe ann an cl" See other formats.
 3. Dozuru says:
  Achetez et téléchargez ebook Dàn Dhìomhair (Scots Gaelic Edition): Boutique Kindle - Ecossais (gaélique): heuseisasuspaticeerumcawawareapp.xyzinfoat: Format Kindle.
 4. Dagis says:
  Apr 23,  · A Chàirdean chòir, tha mi duilich nach do chuir mi pìosan eile mo nobhail ris na chuir mi am follais an seo mar thà, is iomadh nì a thachair on àm .
 5. Arashill says:
  Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s.
 6. Yozshuzil says:
  Tha mo smuaintean air na h-Innsean an t-seachdain seo, agus na dùthchannan làimh riutha air gach taobh – Pakistan agus Bangladesh. Tha deagh adhbhar ann airson sin. Aig an àm seo, o chionn deich bliadhna fichead, thòisich an cogadh a thug neo-eisimeileachd do Bhangladesh.
 7. Kajar says:
  Ach thus’ a luaidh bhith fallain buan ’s do smuaintean orm fhìn. Ma nì mi ceann a chur air cluasaig ’s uair agam dhomh fhìn Gum bi mi bruadar ort, a luaidh, air d’ ìomhaigh ’s gruag do chinn, A mhaighdinn uasail, mhaisich, shuairc, on tig an duanag bhinn A mheud ’s a thug mi .
 8. Kazirn says:
  Tha mi a’ leantainn leis an stòiridh An Rìgh agus an Searrach. Thuirt an rìgh ris an duine, “Thig air ais an seo a-màireach. Mura h-inns thu dhomh gu dè as luaithe a th a.
 9. Shakagami says:
  Agus uaireannan, air an oidhche, bhiodh uiread de smuaintean a’ cuairteachadh na chlaigeann ’s gum falbhadh e air a chois air bruach na h-aibhne gun dad air ach gùn-oidhche agus bonaid. Gu tuath air Srath Bhlàthain, tha Slighe Taobh an Iar na Gaidhealtachd a’ dol seachad air baile beag brèagha ris an canar Drumainn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *